Tutkinnot - Examina




Ammattioppilaitokset


Axxell Pargas: Studera på svenska!


Grundexamen i turism, turisttjänsteman
Yrkesexamen för hotellreceptionist
Grundexamen i turism, producent av resetjänster

Raision seudun koulutuskuntayhtymä, Rasekon ammattiopisto


Aikuiskoulutusta toteuttaa Rasekon aikuisopisto Timali.

Koulutusalojamme ovat mm. hotelli-, ravintola- ja catering-ala, tekniikka, sosiaali- ja terveysala, liiketalous sekä käsi- ja taideteollisuusala. Tiivis ja käytännönläheinen yhteistyö alueen elinkeinoelämän kanssa varmistaa sen, että Rasekosta valmistuu todellisia tekijöitä työelämän tarpeisiin.

Ammatillisessa perusopetuksessa on lähdetty palvelemaan alueen matkailuyrityksiä tarjoamalla valinnaisia matkailuopintoja ja suuntaamalla muidenkin opintojen opetusta matkailuala huomioiden. Näyttötutkintomuotoisessa koulutuksessa on tarjolla valmistavaa koulutusta elämysruoan valmistuksen tutkinnon osaan. Perehdy tarkemmin matkailun koulutuskuvaukseen!

                                  Salon seudun ammattiopisto    

Salon seudun ammattiopistossa voit opiskella monien alojen lisäksi matkailu- ja ravintola- sekä cateringaloja. Matkailualan perustutkinnossa voit valita kolmesta osaamisalastasi  omasi. Jokaisen opiskelijan kanssa suunnitellaan oma, henkilökohtainen opiskelupolku.
Voit myös opiskella Matkailupalvelujen ammattitutkinnon.

Matkailualan perustutkinto
majoituspalvelujen osaamisala, vastaanottovirkailija
matkailupalvelujen osaamisala, matkailupalvelujen tuottaja
matkapalvelujen myynnin osaamisala, matka-asiantuntija

Matkailupalvelujen ammattitutkinto

Ravintola- ja cateringalan perustutkinto
ruokapalvelun osaamisala, kokki
asiakaspalvelun osaamisala, tarjoilija

Henkilöstö- ja täydennys- sekä lupakorttikoulutukset
Alkoholiasiat ravintolassa -osaamistesti
Elintarvikehygienian osaamistesti
Matkailualan turvallisuuspassi - MATUPA

Hakeutuminen koulutuksiin!
Katso video.


Turun ammatti-instituutti 


Tervetuloa opiskelemaan Turun ammatti-instituuttiin matkailualan perustutkintoa, matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen osaamisalalle! Opiskelupaikkoja on tarjolla ylioppilaille tai ammatillisen toisen asteen tutkinnon suorittaneille ja voit valmistua matkailuvirkailijaksi 2-vuodessa. Opinnot toteutetaan päiväkoulutuksena.


Turun ammatti-instituutissa tarjottavat matkailualan perustutkinnon osat:
•    Matkailualan asiakaspalvelu, 30 osp
•    Matkailupalvelujen myynti ja neuvonta, 45 osp
•    Matkailu- ja matkatoimistopalvelut, 15 osp
•    Majoituspalvelut, 15 osp
•    Opastuspalvelut, 20 osp

Matkailualan opintojen esittelylinkki

Hotelli-, ravintola- ja -catering-ala TAIssa, haluatko kokiksi, tarjoilijaksi tai vastaanottovirkailijaksi?

Hotelli-, ravintola- ja catering -alan perustutkinnon tutkintonimikkeitä eri osaamisaloilla ovat kokki, tarjoilija ja vastaanottovirkailija. Osaamisala valitaan ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Opintojen kesto on ylioppilaspohjaisella luokalla kaksi vuotta ja peruskoulupohjaisella luokalla kolme vuotta. Opintojen aluksi suoritetaan tutkinnolle yhteinen tutkinnon osa "Majoitus- ja ravitsemispalveluissa toimiminen",  jonka jälkeen valitaan oma osaamisala. Pakollisten tutkinnonosien jälkeen valitaan tutkinnon osia oppilaitoksen valinnaistarjottimelta.

Asiakaspalvelun osaamisalan suorittanut tarjoilija työskentelee asiakaspalvelijan tehtävissä ravintoloissa tai julkisen sektorin toimipaikoissa. Hotellipalvelun osaamisalan suorittanut vastaanottovirkailija työskentelee asiakaspalvelijan tehtävissä erilaisin liikeideoin toimivissa majoitusliikkeissä. Kokin osaamisalan suorittanut kokki työllistyy ruoanvalmistuksen tehtävissä ravintoloissa tai julkisen sektorin toimipaikoissa.

Turun ammatti-instituutti aikuiskoulutus 


Koulutushaku aikuiskoulutukseen



Turun Aikuiskoulutuskeskus


Turun Aikuiskoulutuskeskus on ammatilliseen aikuiskoulutukseen erikoistunut koulutuksen järjestäjä, joka toteuttaa omaehtoista aikuiskoulutusta, oppisopimuskoulutusta, työvoimakoulutusta sekä yritysten henkilöstökoulutusta.


Matkailualan perustutkinto maahanmuuttajille

KOULUTUSAIKA 25.2.2019- 30.11.2020 
(henkilökohtaisen suunnitelman mukaan)

VALINNAISET OSAAMISALAT
• majoituspalvelujen osaamisala (vastaanottovirkailija)
• matkapalvelujen myynnin osaamisala (matka-asiantuntija)
• matkailupalvelujen osaamisala (matkailupalvelujen tuottaja)

 

Korkeakoulut

Turun yliopisto



Turun yliopisto on 25 000 henkilön aktiivinen, akateeminen yhteisö. Turun yliopisto on kansainvälinen tutkimusyliopisto, joka on viime vuosien aikana profiloitunut yrittäjyyteen. Matkailututkimus on monitieteistä, joten matkailua opetetaan ja tutkitaan monissa Turun yliopiston tiedekunnissa ja yksiköissä, esimerkiksi Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksella, Turun kauppakorkeakoulussa sekä  Brahea-keskuksessa.

Turun ammattikorkeakoulu


Olemme 10 000 osaajan yhteisö – tulevaisuuden teknillinen korkeakoulu ja hyvinvoinnin kehittäjä. Koulutamme käytännön huippuosaajia. Meidät tunnistat sloganista, #ExcellenceInAction.
Meillä voit hakea monen eri alan ammattikorkeakouluopintoihin, päivittää osaamistasi avoimessa ammattikorkeakoulussa tai saada uutta virtaa työhösi täydennyskoulutuksessa.

 

Yrkeshögskolan Novia  

 

Verkostot



Turun  matkailuakatemia, Turun ja Porin tiede- ja ammattikorkeakoulujen yhteistyöverkosto, on osaava ja monialainen matkailukoulutuksen ja -tutkimuksen tuottaja, joka työskentelee tiiviissä yhteistyössä matkailuelinkeinon kanssa matkailutoimialan kehittämiseksi kestävällä tavalla.