keskiviikko 21. maaliskuuta 2018

Matkailualan verkostoyliopiston tarjontaa

Matkailualaa voi tällä hetkellä opiskella yliopistotasolla MAVYssa, Matkailualan verkostyliopistossa, joka tarjoaa tällä hetkellä matkailualan monitieteistä opintokokonaisuutta (25 op). Kokonaisuus koostuu jäsenyliopistojen tarjoamista verkko-opinnoista.

Opintojen kautta matkailualan opiskelija pääsee perehtymään muun muassa matkailualan liiketoimintaan, matkailuoikeuteen, matkailun historiaan ja matkailun erilaisiin ilmiöihin kuten kestävän matkailun muotoihin. Verkoston toimintaa koordioi Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden laitos. Turun yliopiston tarjonta löytyy täältä.

Kokemuksia ensimmäistä kertaa pidetystä Matkailua ajassa -verkko-opintokokonaisuudesta voi lukea Fokaus-blogista, johon kirjoittavat Turun yliopiston folkloristiikan, kansatieteen ja uskontotieteen henkilökunta ja jatko-opiskelijat.