sunnuntai 17. joulukuuta 2017

Turun yliopiston ja Turun ammattikorkeakoulun matkailuyhteistyösopimus allekirjoitettu - Luvassa yhteisiä matkailuopintoja ja tutkimushankkeita

Turun matkailuakatemia on toiminut vuodesta 2004 alkaen ja koonnut yhteen alueen korkeakoulujen matkailutoimijat. Matkailuakatemian toiminta jatkuu aktiivisena, mutta yhteistyön tiivistämiseksi Turun yliopiston ja Turun ammattikorkeakoulujen rehtorit ovat allekirjoittaneet sopimuksen yhteisten opintojaksojen ja tutkimushankkeiden lisäämiseksi.

Ensimmäisessä vaiheessa yhteistyö kattaa kaksi matkailuliiketoimintaan ja elämysten johtamiseen liittyvää opintojaksoa. Yhteistyön avulla pyritään saamaan kummankin korkeakoulun resurssit ja osaamiskärjet hyödyttämään molempien korkeakoulujen matkailuopiskelijoita ja lisäämään vuorovaikutusta. Luvassa on myös kiinteämpää yritysyhteistyötä, kun opintojaksoihin integroidaan käytännön kehittämistyötä alueen matkailuyrityksissä.

Turun yliopisto on mukana Matkailualan verkostoyliopistossa, joka tarjoaa matkailun sivuaineopinnot virtuaalisesti kaikkien jäsenyliopistojen perus- ja jatko-opiskelijoille. Turun amk puolestaan on nostanut hyvinvointimatkailun yhdeksi osaamiskärjekseen. Tradenomiopiskelijoilla on mahdollisuus ensi syksystä alkaen suuntautua hyvinvointimatkailun liiketoimintaan. Tavoitteena on, että nämä opiskelijat voivat jatkossa työllistyä esimerkiksi matkailupalveluiden tuottamisen, myynnin ja markkinoinnin tehtäviin.

Keskustelemme erittäin mielellämme matkailuelinkeinon toimijoiden kanssa erilaisista yhteistyömuodoista, esimerkiksi projekti- ja opinnäytetoimeksiannoista. Juulia Räikkösen (TY) ja Telle Tuomisen (Turun amk) kanssa voi aiheesta keskustella ”POREileeko Varsinais-Suomen matkailuteollisuus?” -seminaarissa tammikuussa tai laittaa sähköpostia.