keskiviikko 21. marraskuuta 2018

Varsinais-Suomen matkailu- ja ravitsemusalan koulutustarjonta


Suomen matkailu on kasvussa ja asiakaskunta kansainvälistyy vauhdilla. Matkailualalla tarvitaan monipuolista osaamista niin asiakasrajapinnassa työskenteleviltä kuin asiantuntijoina, esimiehinä ja yrittäjinä toimivilta.

Varsinais-Suomessa on laaja matkailu- ja ravitsemisalan ammatillisten perustutkintojen sekä ammattitutkintojen tarjonta. Matkailualan ammattikorkeakoulutusta on Turussa suomeksi ja ruotsiksi osana tradenomikoulutusta. Turun yliopiston opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa matkailuopintoja monen oppiaineen sisällä. 

Matkailufoorumissa 25.10.2018 Telle Tuominen esitteli koonnin matkailualan koulutustarjonnasta Varsinais-Suomessa. Varsinais-Suomen kumppanuusfoorumin sivujen kautta voit ladata koosteen ja tutustua myös muihin Matkailufoorumin esityksiin.


Telle Tuominen


maanantai 22. lokakuuta 2018

Turun ammatti-instituutti tarjoaa matkailualan koulutusta

Turun ammatti-instituutti tarjoaa matkailualan koulutusta seuraavasti:

Matkailualan perustutkinto (sekä yhteishaun että jatkuvan haun kautta)

Matkailualan perustutkinto, Turun ammatti-instituutissa valittavana kaksi suuntautumisvaihtoehtoa:
•    Matkapalvelujen myynnin osaamisala (matka-asiantuntija) yo-tutkinnon tai ammatillisen toisen asteen tutkinnon suorittaneille (YO)
•    Majoituspalvelujen osaamisala (vastaanottovirkailija)  peruskoulun suorittaneille sekä  yo-tutkinnon tai ammatillisen toisen asteen tutkinnon suorittaneille (PK ja YO)
Lisätietoja tästä linkistä.

Lisätiedot ja opiskelupaikkatiedustelut: opinto-ohjaaja Merja Berg, merja.a.berg(at)turku.fi     _____________________________________________________________________

Matkailupalvelujen ammattitutkinto, aloitus tammikuussa 2019

Matkailupalvelujen ammattitutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä. Tutkinnon perusteet 
* lisätiedot päivittyvät syksyn aikana Turun ammatti-instituutin jatkuvan haun sivulle

Lisätiedot ja opiskelupaikkatiedustelut: opinto-ohjaaja Merja Berg, merja.a.berg(at)turku.fi      _____________________________________________________________________

Ravintola- ja cateringala

Ravintola- ja cateringalan perustutkinto.
Perustutkinnossa voi erikoistua tarjoilu- tai ruoanvalmistustehtäviin, eli suuntautumisvaihtoehtoina kokki tai tarjoilija.
Opetusta annetaan kahdessa toimipisteessä, Aninkaisten ja Lemminkäisten koulutaloissa.
Ylioppilaillle omat ryhmät. Haku yhteishaun kautta.
Lisätietoja tästä linkistä.

Kysy lisää opinto-ohjaajalta:  Merja Berg, merja.a.berg(at)turku.fi _____________________________________________________________________

Turun ammatti-instituutin jatkuvan haun kautta voit hakea opiskelemaan
matkailualan tai ravintola- ja cateringalan perustutkintoja, ammattitutkintoja ja erikoisammattitutkintoja.
Jatkuvan haun kautta avoinna olevat koulutukset löydät TAI:n sivuilta.

Lisätiedot ja opiskelupaikkatiedustelut:
opinto-ohjaaja Maria Kallio, maria.kallio(at)turku.fi
Turun ammattikorkeakoulun osaamispolut - mukana hyvinvointimatkailu


Turun ammattikorkeakoulun tradenomitutkintoa (210 op.) suorittava opiskelija voi erikoistua valitsemalla yhden neljästä tarjolla olevasta osaamispolusta. Osaamispolkuopinnot sijoittuvat 2. ja 3. lukuvuoteen. Hyvinvointimatkailun liiketoiminnan osaamispolun opinnot toteutetaan osittain suomeksi, osittain englanniksi.

Osaamispolkuopinnot muodostavat 45 opintopisteen kokonaisuuden seuraavasti:

 • Introduction to tourism and hospitality
 • Hyvinvointimatkailun konseptit ja kysyntä
 • Communication and cultural sensitivity in service encounters
 • Experience management
 • Yrityksen hyvinvointimatkailutarjooman kehittäminrn
 • Kilpailukyvyn kehittäminen hyvinvointimatkailussa
 • Erikoistumisopintojakso

Lisäksi suositellaan, että opiskelija syventää hyvinvointimatkailualan osaamistaan harjoittelujen (30 op.), opinnäytetyön (20 op.) sekä vapaasti valittavien opintojen (30 op) kautta.

Osaamispolkuvastaava Telle Tuominen, telle.tuominen(at)turkuamk.fi

Yhteishaku tradenomiopintoihin: 20.3.-3.4.2019.

Hyvinvointimatkailun konseptit ja kysyntä -opintojakson voi suorittaa myös avoimen ammattikorkeakoulun kautta. torstai 4. lokakuuta 2018

Yrkeshögskolan Novia i Åbo erbjuder en tradenomutbildning med turism som specialisering

Under studietiden har studerande möjlighet att fördjupa sina kunskaper i sitt val av specialisering genom de yrkesstudier studerande väljer att avlägga under sitt andra och tredje studieår. Den studerande kan också välja att ytterligare fördjupa sitt kunnande genom att välja valfria studier, praktikplats och examensarbete som stöder specialiseringen.

Turismspecialiseringen innehåller bl.a. följande kurser:

 • Nationell turismutveckling 
 • International Tourism Development
 • Evenemangsplanering
 • E-turism
 • Service Design

Utbildningen arbetar enligt studerandecentrerade metoder där studerande i team ansvarar för sin inlärning och utveckling. Studierna bedrivs som verklighetsförankrade projekt där den studerande har en naturligt kontakt med det blivande arbetslivet.

Läs mer här!

keskiviikko 21. maaliskuuta 2018

Matkailualan verkostoyliopiston tarjontaa

Matkailualaa voi tällä hetkellä opiskella yliopistotasolla MAVYssa, Matkailualan verkostyliopistossa, joka tarjoaa tällä hetkellä matkailualan monitieteistä opintokokonaisuutta (25 op). Kokonaisuus koostuu jäsenyliopistojen tarjoamista verkko-opinnoista.

Opintojen kautta matkailualan opiskelija pääsee perehtymään muun muassa matkailualan liiketoimintaan, matkailuoikeuteen, matkailun historiaan ja matkailun erilaisiin ilmiöihin kuten kestävän matkailun muotoihin. Verkoston toimintaa koordioi Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden laitos. Turun yliopiston tarjonta löytyy täältä.

Kokemuksia ensimmäistä kertaa pidetystä Matkailua ajassa -verkko-opintokokonaisuudesta voi lukea Fokaus-blogista, johon kirjoittavat Turun yliopiston folkloristiikan, kansatieteen ja uskontotieteen henkilökunta ja jatko-opiskelijat.


sunnuntai 17. joulukuuta 2017

Turun yliopiston ja Turun ammattikorkeakoulun matkailuyhteistyösopimus allekirjoitettu - Luvassa yhteisiä matkailuopintoja ja tutkimushankkeita

Turun matkailuakatemia on toiminut vuodesta 2004 alkaen ja koonnut yhteen alueen korkeakoulujen matkailutoimijat. Matkailuakatemian toiminta jatkuu aktiivisena, mutta yhteistyön tiivistämiseksi Turun yliopiston ja Turun ammattikorkeakoulujen rehtorit ovat allekirjoittaneet sopimuksen yhteisten opintojaksojen ja tutkimushankkeiden lisäämiseksi.

Ensimmäisessä vaiheessa yhteistyö kattaa kaksi matkailuliiketoimintaan ja elämysten johtamiseen liittyvää opintojaksoa. Yhteistyön avulla pyritään saamaan kummankin korkeakoulun resurssit ja osaamiskärjet hyödyttämään molempien korkeakoulujen matkailuopiskelijoita ja lisäämään vuorovaikutusta. Luvassa on myös kiinteämpää yritysyhteistyötä, kun opintojaksoihin integroidaan käytännön kehittämistyötä alueen matkailuyrityksissä.

Turun yliopisto on mukana Matkailualan verkostoyliopistossa, joka tarjoaa matkailun sivuaineopinnot virtuaalisesti kaikkien jäsenyliopistojen perus- ja jatko-opiskelijoille. Turun amk puolestaan on nostanut hyvinvointimatkailun yhdeksi osaamiskärjekseen. Tradenomiopiskelijoilla on mahdollisuus ensi syksystä alkaen suuntautua hyvinvointimatkailun liiketoimintaan. Tavoitteena on, että nämä opiskelijat voivat jatkossa työllistyä esimerkiksi matkailupalveluiden tuottamisen, myynnin ja markkinoinnin tehtäviin.

Keskustelemme erittäin mielellämme matkailuelinkeinon toimijoiden kanssa erilaisista yhteistyömuodoista, esimerkiksi projekti- ja opinnäytetoimeksiannoista. Juulia Räikkösen (TY) ja Telle Tuomisen (Turun amk) kanssa voi aiheesta keskustella ”POREileeko Varsinais-Suomen matkailuteollisuus?” -seminaarissa tammikuussa tai laittaa sähköpostia.

maanantai 27. marraskuuta 2017

Koulutusta Turun AMKissa: Luonto terveyden tukena 5op.Turun AMK järjestää keväällä verkkokoulutuksena 5 op Luonto terveyden tukena -kokonaisuuden, joka sopii mainiosti myös matkailuyrittäjille. Hintakin on hyvin kohtuullinen 180€ + alv 24% (yhteensä 223,20€).

Lue lisää linkistä